jپنج شنبه 02 بهمن 1399
دو شنبه 15 دی
بازدیدمعاون وزیر ورزش و جوانان، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مدیر کل ورزش و جوانان مازندران، از پروژه های ورزشی در دست تکمیل استان مازندران
یکشنبه 14 دی ماه ، دکتر تقی زاده معاونت محترم حقوقی ، مجلس و امور استان های وزارت ورزش و جوانان با همراهی مهندس کریمی مدیر عامل محترم شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و دکتر رنگرز مدیر کل ورزش و جوانان مازندران با حضور در شهرستان های مختلف استان ، از پروژه های در دست ساخت و تکمیل ورزشی بازدید کردند.
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved