jیک شنبه 03 تیر 1397
پنج شنبه 31 فروردین
افتتاح ورزشگاه پارس شیراز توسط دکتر سلطانی فر


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2017 Tanavar, All Right Reserved