jیک شنبه 18 خرداد 1399
سه شنبه 09 مهر
بازدید مهندس کریمی از ادامه احداث ورزشگاه ۱۵ هزارنفری و پیست دوچرخه سواری زنجان


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved