jیک شنبه 19 مرداد 1399
چهار شنبه 24 مهر
دیدار مدیرعامل باشگاه سایپا، فرماندار اسلامشهر و مدیرکل ورزش استان تهران با مهندس کریمی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved