jجمعه 07 اردیبهشت 1397
شنبه 06 خرداد
نشست شورای معاونین و مدیران با مدیرعامل شرکت


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved