jچهار شنبه 30 مرداد 1398
سه شنبه 16 بهمن
افتتاح ورزشگاه 5 هزارنفری مراغه توسط دکتر سلطانی فر


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved