jپنج شنبه 02 بهمن 1399
دو شنبه 01 دی
جلسه مدیران کل استانی ورزش و جوانان با حضور وزیر ورزش و مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
عکاس : سعید خلیلی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved