jجمعه 02 فروردین 1398
سه شنبه 12 تیر
بازدید مهندس کریمی از پروژه های ورزشی شهرستان های استان تهران
عکس: حسین حاجیلو


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved