jجمعه 29 شهریور 1398
مراسم دمام زنی در شب اول ماه محرم در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved