jسه شنبه 01 مرداد 1398
رونمایی از کتاب شیر بیشه آسمان در مدح شهید شیرودی توسط مهندس کریمی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved