jچهار شنبه 01 خرداد 1398
چهار شنبه 07 آذر
بازدید مهندس رحمتی از پیست اسکی دیزین
عکس: محمود رفیعی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved