jیک شنبه 01 مهر 1397
سه شنبه 11 مهر
مجمع عمومی عادی شركت با حضور وزير ورزش و جوانان


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved