jیک شنبه 03 تیر 1397
پنج شنبه 17 اسفند
افتتاح استخر آفتاب مجموعه ورزشی انقلاب توسط دکتر سلطانی فر


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2017 Tanavar, All Right Reserved