jپنج شنبه 06 تیر 1398
شنبه 14 مهر
بازدید مهندس کریمی از معابر مجموعه ورزشی انقلاب
عکس : حسین حاجیلو


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved