jیک شنبه 19 مرداد 1399
دو شنبه 22 مهر
حضور وزیر ورزش و جوانان و وزیر بهداشت در همایش پیاده روی وزرای بهداشت کشورهای مدیترانه شرقی در مجموعه ورزشی انقلاب


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved