jچهار شنبه 28 آذر 1397
دو شنبه 28 آبان
بازدید مهندس کریمی از مجموعه ورزشی شهید کشوری
عکس: حسین محمودیان


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved