jدو شنبه 23 مهر 1397
چهار شنبه 17 آبان
مراسم اربعین حسینی با حضور مهندس مدبر در دفتر مرکزی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved