jشنبه 31 فروردین 1398
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
نشست بهره برداران مجموعه ورزشی انقلاب با مدیرعامل شرکت توسعه
نمایش جزئیات
1398/01/27
آخرین وضعیت ورزشگاه پنج هزارنفری ملایر در آستانه افتتاح فاز نخست
نمایش جزئیات
1398/01/27
بررسی فضای سبز مجموعه های ورزشی آزادی، انقلاب و نوروز آباد با حضور مهندس کریمی
نمایش جزئیات
1398/01/26
برگزاری مناقصه های عمرانی با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت
نمایش جزئیات
1398/01/25
بازدید مهندس کریمی از پروژه های مجموعه ورزشی انقلاب
نمایش جزئیات
1398/01/24
تقدیر از جانبازان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
نمایش جزئیات
1398/01/20
برگزاری کمیسیون های جاری با حضور معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه
نمایش جزئیات
1398/01/18
دیدار مدیران مجموعه های ورزشی با مهندس کریمی
نمایش جزئیات
1398/01/18
اولین نشست کمیته فرهنگی، ورزشی و امور رفاهی شرکت در سال جدید
نمایش جزئیات
1398/01/17
بازدید مجدد مدیرعامل شرکت از ادامه عملیات تعریض مسیر غربی مجموعه انقلاب
نمایش جزئیات
1398/01/11
بازدید مدیرعامل شرکت از ادامه عملیات تعریض مسیر غربی مجموعه انقلاب
نمایش جزئیات
1398/01/07
بازدید مهندس کریمی از بخش های مختلف مجموعه ورزشی انقلاب
نمایش جزئیات
1398/01/05
...
صفحه 1 از 45 صفحه
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved