چهار شنبه 17 مرداد رفع ایرادات بالابرهای پیست اسکی دیزین در دستور کار قرار گرفت  
   
  استانداردسازی تجهیزات فنی و رفع مشکلات بالابرهای پیست اسکی دیزین با حضور مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، صبح چهارشنبه 17 مردادماه نشستی به منظور رفع مشکلات و استانداردسازی تجهیزات فنی پیست اسکی دیزین به خصوص بالابرها، با حضور مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره، "مهندس رحمتی" معاون فنی و مهندسی، "دوستی" مدیر مجموعه های اسکی و همچنین نمایندگان فدراسیون اسکی در دفتر مدیرعامل شرکت برگزار شد.

در پایان این نشست مقرر گردید بازسازی 7 خط بالابر پیست دیزین از جمله 4 خط تله کابین و 3 خط تله سیژ تا شروع فصل جدید زمستانی، مورد بازسازی قرار گیرد. در این راستا قرار است مدیر مجموعه های اسکی به همراه پیمانکار مربوطه، نسبت به نقشه کشی خطوط بالابرها و رفع ایرادات لازم، اقدام نماید.