سه شنبه 29 فروردین بررسی آماده سازی نهایی ورزشگاه پارس شیراز با حضور وزیر ورزش و جوانان  
   
  وزیر ورزش و جوانان سه شنبه با حضور در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در جریان آخرین وضعیت ورزشگاه در آستانه افتتاح پارس شیراز قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، به دعوت مهندس مدبر، دكترسلطانى فر وزير ورزش وجوانان سه شنبه 29 فروردین ماه در دفتر مدیرعامل شركت حضور یافت تا ضمن برگزاری جلسه با مهندس مدبر، از آخرین وضعیت تکمیل و آماده سازی ورزشگاه 50 هزارنفری شیراز قرار گیرد.

در این جلسه مديرعامل شرکت توسعه به ارائه توضیحاتی از آخرين وضعيت ورزشگاه پارس شيراز به صورت زنده و از طریق دوربین مدار بسته به مقام عالی وزارت ورزش و جوانان پرداخت.

قراراست این ورزشگاه بزرگ پنجشنبه ٣١فروردين به دستور رييس جمهور محترم و به دستان وزير ورزش و جوانن افتتاح شود.