دو شنبه 04 اسفند دیدار وزیر ورزش و جوانان با اعضای تیم ملی تیر وکمان  
   
  وزیر ورزش و جوانان در دیدار با تیم ملی تیروکمان گفت: خدا را شکر می‌کنم وعده مان درخصوص احداث خوابگاه که یکی از ملزومات اصلی این رشته بود عملی کردیم.
وی در ادامه گفت؛امید زیادی به موفقیت ورزشکاران مان در رشته ی تیراندازی با کمان که ریشه در هویت فرهنگی و ملی این سرزمین دارد، در بازی های المپیک توکیو دارم و با توجه به سابقه دیرینه فرهنگی و تاریخی در این رشته‌ ، باید تلاش کنیم از مدال‌های بین‌المللی، جهانی و المپیک سهم بیشتری داشته باشیم.
وزیر ورزش و جوانان گفت: با وجود شدیدترین و ظالمانه ترین تحریم‌ ها، تلاش ما بر این است که امکانات مناسب‌تری برای تمامی ملی پوشان از جمله کمانداران پرتلاش کشورمان‌فراهم کنیم تا با تکیه بر عزم و اراده‌ی آنها افتخارات بیشتری برای کشور کسب شود.
ایشان در پایان تاکید نمود: مطمئن هستم با تلاش، اشتیاق و انگیزه جوانان ورزشکار کشورمان و با دعای خیر مردم، نمایندگان ایران در المپیک در رشته ی تیراندازی با کمان، خواهند توانست یک اقدام تاریخی رقم بزنند و با نتیجه ی خوب به کشور باز گردند.