یک شنبه 20 بهمن بازدید مهندس کریمی از پیشرفت پروژه تالار و کترینگ مجموعه انقلاب توسط بخش خصوصی  
   
  مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از پروژه ی بازسازی تالار و کترینگ مجموعه ورزشی انقلاب بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، ظهر یکشنبه ۲۰ بهمن ماه، مهندس کریمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه از نحوه انجام عملیات اجرایی ساختمان تالار مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب بازدید به عمل آورد تا از نزدیک در جریان روند بازسازی و نماسازی تالار و کترینگ این مجموعه قرار گیرد.

گفتنی است بازسازی این تالار توسط بخش خصوصی و به صورت قرارداد مشارکت سرمایه گذاری بوده و روند انجام کار، زیباسازی، اصلاح تاسیسات برقی و مکانیکی و همچنین تجهیز دستگاه های مدرن طبخ، بخشی از پروژه بازسازی مذکور می باشند که توسط شرکت توسعه و فنی مهندسی مجموعه نظارت و پیگیری های لازم انجام می گیرد.

دراین بازدید که فتحی سرپرست مجموعه و یوسفی یکتا سرپرست فنی مهندسی مجموعه نیز حضور داشتند، تصمیماتی در خصوص نحوه ی پیشرفت پروژه اتخاذ و بحث و بررسی به منظور پیگیری های لازم صورت پذیرفت.