jیک شنبه 19 مرداد 1399
چهار شنبه 08 مرداد
جلسه رییس فدراسیون جانبازان ومعلولین با معاون فنی ومهندسی شرکت توسعه
دردفتر مهندس رحمتی صورت گرفت؛

جلسه رییس فدراسیون جانبازان ومعلولین با معاون فنی ومهندسی شرکت توسعه


سید شروین اسبقیان رییس فدارسیون جانبازان ومعلولین صبح امروز با حضور در مجموعه ورزشی شهید کشوری با مهندس رحمتی معاون فنی ومهندسی شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار وگفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، چهارشنبه ۸ مرداد رئیس فدراسیون جانبازان ومعلولین با حضور در دفتر معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در خصوص روند اجرایی پروژه های این فدراسیون گفتگو کردند.

لازم به ذکر است این جلسه در راستای دیدار روز سه شنبه ۳۱ تیرماه دکتراسبقیان و مهندس کریمی مدیر عامل و رئیس هیت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار شد.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved