jجمعه 02 فروردین 1398
چهار شنبه 20 تیر
تاکید مهندس کریمی بر صرفه‌جویی در انرژی
در بازدید از واحدهای دفترمرکزی صورت گرفت؛

تاکید مهندس کریمی بر صرفه‌جویی در انرژی

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از واحدهای مختلف دفترمرکزی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت، ظهر سه شنبه 19 تیرماه مهندس کریمی به منظور بررسی وضعیت انرژی برق و رعایت صرفه جویی آن، واحدهای مختلف دفترمرکزی را مورد بازدید قرار داد.

کاهش مصرف انرژی با استفاده از لامپ های کم مصرف تر برای روشنایی اتاق ها و صرفه‌جویی در انرژی برای پایین آوردن فشار وارد بر محیط و کاهش هزینه‌های شرکت از جمله مواردی بود که مهندس کریمی بر آن تاکید ویژه ای نمود.

گفتنی است در این بازدید "رهگذر" مسوول پیگیری های ویژه و سرپرست روابط عمومی و "جنتی" مدیر امور اداری، مدیرعامل شرکت را همراهی کردند.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved