jدو شنبه 25 تیر 1397
یک شنبه 05 شهریور
تقدیر از کارکنان شرکت توسعه به مناسبت روز کارمند

تقدیر از کارکنان شرکت توسعه به مناسبت روز کارمند

به مناسبت روز کارمند با اهدای گُل، شیرینی و هدیه از کارکنان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تقدیر بعمل آمد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، عصر روز شنبه 4 شهریور ماه همزمان با گرامیداشت روز کارمند، به پیشنهاد آقای نژادفلاح معاون پشتیبانی و موافقت مهندس مدبر مدیرعامل شرکت، با حضور آقایان خمارلو مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی و جنتی سرپرست امور اداری با اهدای گُل، شیرینی و هدیه از پرسنل دفتر مرکزی شرکت توسعه تقدیر بعمل آمد.
همچنین قرار است این مهم در سایر مجموعه ها نیز صورت پذیرد.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved