جستجو بر اساس تاریخ
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد آخرين مهلت دريافت اسناد موضوع

29 خرداد 95

8 خرداد 95 الي 16 خرداد 95

جاري: عمومي يك مرحله اي انجام امور تامين خودروهاي سواري مجوز طرح دار ترافيك ستاد مركزي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور/تجديد
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 4 خرداد 1395

29 خرداد 95

8 خرداد 95 الي 16 خرداد 95

جاري: فراخوان جذب سرمایه‏گذاری، طراحی، احداث، بهره‏برداری و انتقال پروژه احداث باشگاه ترامپولين در مجموعه ورزشي انقلاب/تجديد
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 4 خرداد 1395

10 خرداد 95

3خرداد95 الي 8 خرداد 95

جاري: استعلامي بهره برداری از فضايي جهت نصب كانكس فروشگاه دوچرخه و لوازم جانبي در مجموعه آزادي
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 3 خرداد 1395

22 خرداد 95

3خرداد 95 الي 10 خرداد 95

جاري: بهره برداري از يك باب استخر آبدرماني در مجموعه ورزشي آزادي
اضافه شده در تاريخ: چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395

22 خرداد 95

3 خرداد 95 الي10 خرداد 95

جاري: بهره برداري از فضايي جهت آرايشگاه مردانه به مساحت 25 متر مربع واقع در بناي غربي محوطه پذيرش در مجموعه ورزشي آزادي/ تجديد
اضافه شده در تاريخ: چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395

22 خرداد 95

3 خرداد95 الي10 خرداد 95

جاري: بهره برداري از فضايي جهت ايجاد كافي شاپ و فست فود واقع در بناي شرقي محوطه پذيرش در مجموعه ورزشي آزادي/تجديد
اضافه شده در تاريخ: چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395

25 خرداد 95

3 خرداد 95 الي10 خرداد 95

عمراني: عمومي دو مرحله ای اصلاح لايه زيرين و تارتان پيست دو و ميداني استاديوم 5000 نفري ملاير/تجديد
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 26 ارديبهشت 1395

1 تير 95

10خرداد 95 الي 17 خرداد 95

عمراني: مناقصه عمومي يك مرحله ای تكميل كارهاي باقيمانده سالن ورزشي تختي لاهيجان
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 26 ارديبهشت 1395

17 خرداد 95

27ارديبهشت95 الي 4 خرداد95

جاري: بهره‌برداری از مجموعه سواركاري فردوسي مشهد بهمراه ساير تاسيسات و امكانات جانبي
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 26 ارديبهشت 1395

17 خرداد 95

27ارديبهشت95 الي 4خرداد 95

جاري: بهره‌برداری از يكباب سالن ورزشي چندمنظوره واقع در شمالغرب مجموعه ورزشي شهيد كشوري
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 26 ارديبهشت 1395

12 خرداد95

25 ارديبهشت95 الي 28ارديبهشت95

عمراني: عمومي يك مرحله ای تكميل سازه بتني ، نصب و اجراي سازه فضايي سقف سالن 6000 نفري بجنورد/اصلاحيه
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 19 ارديبهشت 1395

9 خرداد 95

21 ارديبهشت95 الي 28 ارديبهشت 95

جاري: بهره‌برداري از سالن شماره يازده درمجموعه ورزشی انقلاب
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 19 ارديبهشت 1395

16 خرداد 95

22 ارديبهشت95 الي29ارديبهشت95

عمراني: عمومي يك مرحله ای احداث فونداسيون و اسكلت فلزي خانه كوهنورد ناندل
اضافه شده در تاريخ: شنبه 18 ارديبهشت 1395

4 خرداد 95

18ارديبهشت95 الي25 ارديبهشت95

جاري: عمومي يك مرحله اي انجام امور خدمات عمومي، نگهداري اماكن، محوطه فضاي سبز در مجموعه هاي ورزشي شهيد شيرودي و كبكانيان/تجديد
اضافه شده در تاريخ: چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395

1 خرداد 95

14 ارديبهشت 95 الي21 ارديبهشت 95

جاري: بهره برداري از يكباب بوفه جنب زمينهاي تنيس در مجموعه ورزشي انقلاب-نوبت دوم
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 13 ارديبهشت 1395

1 خرداد 95

14ارديبهشت94الي21 ارديبهشت94

جاري: بهره برداري از زمين چمن طبيعي فوتبال (3ماهه)در مجموعه ورزشي انقلاب
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 12 ارديبهشت 1395

1 خرداد 95

14ارديبهشت94الي21 ارديبهشت94

جاري: بهره‌برداری از يكباب زمين چمن مصنوعي فوتبال درمجموعه ورزشی انقلاب
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 12 ارديبهشت 1395

10 خرداد 95

19 ارديبهشت 95 الي 26ارديبهشت95

عمراني: عمومي يك مرحله ای تهيه ، حمل و نصب سازه سقف ( پرلين ها و بادبند هاي سقفي ) سالن 6000 نفري سنندج/اصلاحيه
اضافه شده در تاريخ: شنبه 11 ارديبهشت 1395

11خرداد 95

19 ارديبهشت 95 الي 26ارديبهشت95

عمراني: عمومي دو مرحله ای تهيه ، حمل ، نصب و راه اندازي 4 عدد برج روشنايي استاديوم 5000 نفري ملاير
اضافه شده در تاريخ: شنبه 11 ارديبهشت 1395

11خرداد 95

19 ارديبهشت 95 الي 26ارديبهشت95

عمراني: عمومي دو مرحله ای تهيه ، حمل ، نصب و راه اندازي اسكوربرد استاديوم 5000 نفري ملاير
اضافه شده در تاريخ: شنبه 11 ارديبهشت 1395

9 خرداد 95

18 ارديبهشت95 الي 25 ارديبهشت 95

عمراني: عمومي يك مرحله ای احداث فونداسيون و اسكلت فلزي خانه كوهنورد سبلان
اضافه شده در تاريخ: شنبه 11 ارديبهشت 1395

4 خرداد 95

18 ارديبهشت95 الي 25 ارديبهشت 95

جاري: بهره برداري از دو باب زمين تنيس آقايان و يكباب سالن بيليارد در مجموعه ورزشي شهيد كشوري
اضافه شده در تاريخ: شنبه 11 ارديبهشت 1395

4 خرداد 95

18 ارديبهشت95 الي 25 ارديبهشت 95

جاري: بهر ه برداري از يكباب سالن ايروبيك بانوان در مجموعه ورزشي شهيد كشوري
اضافه شده در تاريخ: شنبه 11 ارديبهشت 1395

29 ارديبهشت 95

12 ارديبهشت 95 الي 19 ارديبهشت 95

جاري: بهره‌برداري از يكباب زمين چمن طبيعي فوتبال (شماره 2) واقع در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
اضافه شده در تاريخ: شنبه 11 ارديبهشت 1395

29 ارديبهشت 95

12 ارديبهشت 95 الي 19 ارديبهشت 95

جاري: بهره برداري از دو باب زمين چمن مصنوعي فوتبال واقع در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي و كبكانيان
اضافه شده در تاريخ: شنبه 11 ارديبهشت 1395

29 ارديبهشت 95

12ارديبهشت 95 الي 19 ارديبهشت 95

جاري: بهره برداري از دو باب بوفه و يكباب فروشگاه ورزشي در مجموعه هاي ورزشي شهيد شيرودي و كبكانيان
اضافه شده در تاريخ: شنبه 11 ارديبهشت 1395

28 ارديبهشت 1395

11 ارديبهشت 95 الي 18ارديبهشت95

جاري: بهره‌برداری از يكباب زمين چمن مصنوعي فوتبال بهمراه يكباب بوفه كانكس واقع در مجموعه ورزشي شهيد كشوري
اضافه شده در تاريخ: شنبه 11 ارديبهشت 1395

22 ارديبهشت 95

5 ارديبهشت 95الي 12 ارديبهشت95

جاري: عمومي يك مرحله اي انجام امور تامين خودروهاي سواري مجوز طرح دار ترافيك ستاد مركزي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 6 ارديبهشت 1395

3 خرداد 95

11ارديبهشت95 الي 18 ارديبهشت95

عمراني: عمومي دو مرحله ای تهيه ، حمل و نصب صندلی های تماشاچیان گالري دوم استاديوم يكصد هزار نفري آزادي تهران
اضافه شده در تاريخ: شنبه 4 ارديبهشت 1395

4 خرداد 95

7 ارديبهشت 95 الي 18 ارديبهشت 95

عمراني: فراخوان ارزيابي كيفي انجام خدمات مشاوره اي مراحل اول ، دوم و سوم پروژه هاي ورزشي كشور
اضافه شده در تاريخ: چهارشنبه 1 ارديبهشت 1395

All Page : 47

This Page: 1

صفحه نخست

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  

صفحه بعد

صفحه آخر

  ارتباط مستقیم با مدیرعامل

 

  بانک اطلاعات اماکن ورزشی


  پروژه های عمرانی استان های کشور


  دریافت و پاسخگویی به شکایات

  خدمات دولت الکترونیک

  عضویت مجموعه ورزشی انقلاب

  ارسال نظرات و پیشنهادات

  نظرسنجی