سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی             اماكــن ورزشـــي ســرمايه هاي مـــلي             

  سه شنبه 12 اسفند 1393
 
 ارتباط مستقیم با مدیرعامل مجموعه های ورزشی

 مجموعه ورزشی آزادی

 مجموعه ورزشی انقلاب

 مجموعه ورزشی کشوری

 مجموعه هاي اسكي

 مجموعه ورزشی شیرودی

 مجموعه تنیس استقلال

 مجموعه های سوارکاری
 گزارش تصويري


مجمع عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دوشنبه 11 اسفند 1393
وزير ورزش و رييس هيئت مديره شركت در سالن 12هزارنفري آزادي
جمعه 8 اسفند 1393
نشست مديرعامل و رييس هيئت مديره با معاونين و مديران شركت
يكشنبه 3 اسفند 1393 

 عناوين

 دریافت و پاسخگویی به شکایات

 خدمات دولت الکترونیک

 گزارش تصویری افتتاح ها

 گزيده جرايد

 بولتن طرح ملی 30 * 30 * 30

 ارسال نظرات و پيشنهادات 

  جستجو بر اساس تاریخ
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد آخرين مهلت دريافت اسناد موضوع

25 اسفند 1393

جاري: فراخوان دعوت به سرمايه گذاري جهت ارائه كارت ورزش چند منظوره
اضافه شده در تاريخ: شنبه 9 اسفند 1393

20 اسفند 1393

از 5 اسفند 1393 الي 11 اسفند 1393

عمراني: مناقصه عمومي يك مرحله ای تابلوهاي پست پاساژ داخلي و اصلي و برق رساني پروژه پيست دوچرخه سواري رشت
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 3 اسفند 1393

23 اسفند 1393

از 5 اسفند 1393 الي 12 اسفند 1393

جاري: بهره‌برداري از يك باب بوفه زمينهاي تنيس واقع در مجموعه ورزشي انقلاب(نوبت دوم)
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 3 اسفند 1393

24 اسفند 1393

از 2 اسفند 1393 الي 6 اسفند 1393

جاري: مزايده عمومي يك مرحله اي سرمايه گذاري ، طراحي، احداث ، بهره برداري و انتقال سالن بدنسازي آقايان در مجموعه ورزشي انقلاب به روش BOLT
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 27 بهمن 1393

19 اسفند 1393

از 2 اسفند 1393 الي 9 اسفند 1393

جاري: بهره‌برداری از مكاني به مساحت 85 متر مربع جهت كتابفروشي واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 26 بهمن 1393

17 اسفند 1393

از 28 بهمن 1393 الي 4 اسفند 1393

عمراني: مناقصه عمومي يك مرحله ای تكميل كارهاي باقيمانده استخر سرپوشيده آبدانان(تجديد مناقصه)
اضافه شده در تاريخ: شنبه 25 بهمن 1393

19 اسفند 1393

از 29 بهمن 1393 الي 5 اسفند 1393

عمراني: مناقصه عمومي يك مرحله ای عمليات تكميلي استاديوم 5000 نفري چالوس
اضافه شده در تاريخ: شنبه 25 بهمن 1393

12 اسفند 1393

از 21 بهمن1393 الي 28 بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي يك مرحله ای عمليات تكميل محوطه خانه كشتي شيراز
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 19 بهمن 1393

12 اسفند 1393

از 21 بهمن1393 الي 28 بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي يك مرحله اي زيرسازي چمن مصنوعي استاديوم 5000 نفري تربت جام و نرده هاي پيرامون(تجديد مناقصه)
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 19 بهمن 1393

9 اسفند 1393

از 19 بهمن 1393 الي 27 بهمن 1393

جاري: بهره‌برداری از پاركينگهاي ضلع شرقي و غربي درمجموعه ورزشی آزادي(نوبت دوم)
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 14 بهمن 1393

9 اسفند 1393

از 19 بهمن 1393 الي 27 بهمن 1393

جاري: بهره‌برداری از مجموعه سواركاري فردوسي مشهد بهمراه ساير تاسيسات وامكانات جانبي(نوبت دوم)
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 14 بهمن 1393

9 اسفند 1393

از 19 بهمن 1393 الي 27بهمن 1393

جاري: بهره‌برداری از سالن بدنسازي آقايان بانضمام ساير امكانات وتاسيسات جانبي در مجموعه ورزشي شهيد كشوري(نوبت دوم)
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 14 بهمن 1393

جاري: سرمايه گذاري سالن بدنسازي آقايان در مجموعه ورزشي انقلاب
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 14 بهمن 1393

9 اسفند 1393

از 18 بهمن 1393 الي 26 بهمن 1393

جاري: بهره‌برداری از محل بوفه واستخر ماهيگيري بانضمام كليه تاسيسات وامكانات جانبي درمجموعه فرهنگي ورزشی انقلاب
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 13 بهمن 1393

9 اسفند 1393

از 18 بهمن 1393 الي 26 بهمن 1393

جاري: بهره‌برداری از سالن يادگار و سالن يازده درمجموعه ورزشی انقلاب
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 13 بهمن 1393

9 اسفند 1393

از 18 بهمن 1393 الي 26 بهمن 1393

جاري: بهره‌برداری از سالن هاي خانوادگي (4و5و6و7) و سالن 3 درمجموعه ورزشی انقلاب
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 13 بهمن 1393

9 اسفند 1393

از 18 بهمن 1393 الي 26 بهمن 1393

جاري: بهره‌برداري از باشگاه بولينگ بانضمام ساير امكانات وتاسيسات جانبي در مجموعه ورزشي انقلاب
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 13 بهمن 1393

5 اسفند 1393

از 15بهمن 1393 الي 21بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله اي تهيه، ساخت ، حمل ، نصب وراه اندازي 4 عدد برج روشنايي چند وجهي جهت استادیوم 15000 نفری بیرجند
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 12 بهمن 1393

5 اسفند 1393

از 15بهمن 1393 الي 21بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله اي تهيه، ساخت ، حمل ، نصب وراه اندازي 4 عدد برج روشنايي چند وجهي جهت استادیوم 15000 نفری بجنورد
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 12 بهمن 1393

5 اسفند 1393

از 15بهمن 1393 الي 21بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله اي تهيه، ساخت ، نصب و راه اندازی اسکوربرد استادیوم 15000 نفری بجنورد
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 12 بهمن 1393

5 اسفند 1393

از 15 بهمن 1393 الي 21بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله اي تهيه، ساخت ، نصب و راه اندازی اسکوربرد استادیوم 15000 نفری بیرجند
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 12 بهمن 1393

28 بهمن 1393

از 11 بهمن 1393 الي 18بهمن 1393

جاري: بهره‌برداری از سوناي خشك، بخار وجكوزي بهمراه بوفه بانضمام ساير امكانات وتاسيسات جانبي در مجموعه ورزشي شهيد كشوري(نوبت دوم)
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 7 بهمن 1393

28 بهمن 1393

از 11 بهمن 1393 الي 18 بهمن 1393

جاري: بهره‌برداری از دو باب بوفه ويك باب فروشگاه ورزشي در مجموعه ورزشی شهيد شيرودي(نوبت دوم)
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 7 بهمن 1393

28 بهمن 1393

از 11 بهمن 1393 الي 18 بهمن 1393

جاري: بهره‌برداری از بوفه (كانكس) زمين چمن مصنوعي در مجموعه ورزشي شهيد كشوري(نوبت دوم)
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 7 بهمن 1393

28 بهمن 1393

از 11 بهمن 1393 الي 18 بهمن 1393

جاري: بهره‌برداری از يك‌باب بوفه زمينهاي تنيس واقع درمجموعه ورزشی انقلاب
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 7 بهمن 1393

2 اسفند 1393

از 13بهمن 1393 الي 20بهمن 1393

جاري: مزايده فروش 1- اموال اسقاطي و ضايعاتي اداري در مجموعه‌هاي ورزشي انقلاب وآزادي بصورت يكجا 2- ضايعات چوبي ودرختي در مجموعه ورزشي آزادي بصورت كيلويي
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 7 بهمن 1393

27 بهمن 1393

از 8 بهمن 1393 الي 14 بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي يك مرحله ای تكميل عمليات باقيمانده استاديوم 5000 نفري گرمسار و محوطه سازي
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 6 بهمن 1393

27 بهمن 1393

از 8 بهمن 1393 الي 14 بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي يك مرحله ای تكميل كارهاي باقيمانده استخر سرپوشيده آبدانان
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 6 بهمن 1393

27 بهمن 1393

از 7 بهمن 1393 الي 13 بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید، حمل و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال استادیوم آزاد شهر
اضافه شده در تاريخ: شنبه 4 بهمن 1393

27 بهمن 1393

از 7 بهمن 1393 الي 13 بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید، حمل و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال فاضل اباد
اضافه شده در تاريخ: شنبه 4 بهمن 1393

All Page : 37

This Page: 1

صفحه نخست

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  

صفحه بعد

صفحه آخر

کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور می باشد.