سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی             اماكــن ورزشـــي ســرمايه هاي مـــلي             

  يكشنبه 12 بهمن 1393
 
 ارتباط مستقیم با مدیرعامل مجموعه های ورزشی

 مجموعه ورزشی آزادی

 مجموعه ورزشی انقلاب

 مجموعه ورزشی کشوری

 مجموعه هاي اسكي

 مجموعه ورزشی شیرودی

 مجموعه تنیس استقلال

 مجموعه های سوارکاری
 گزارش تصويري


مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی با حضور رييس جمهور
شنبه 11 بهمن 1393
آخرين وضعيت پيشرفت ورزشگاه 5 هزارنفري گنبد كاووس
سه شنبه 7 بهمن 1393
ورزشگاه 5 هزارنفري گنبد كاووس قبل از صندلي گذاري
يكشنبه 5 بهمن 1393 

 عناوين

 دریافت و پاسخگویی به شکایات

 خدمات دولت الکترونیک

 گزارش تصویری افتتاح ها

 گزيده جرايد

 بولتن طرح ملی 30 * 30 * 30

 ارسال نظرات و پيشنهادات 

  جستجو بر اساس تاریخ
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد آخرين مهلت دريافت اسناد موضوع

5 اسفند 1393

از 15بهمن 1393 الي 21بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله اي تهيه، ساخت ، حمل ، نصب وراه اندازي 4 عدد برج روشنايي چند وجهي جهت استادیوم 15000 نفری بیرجند
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 12 بهمن 1393

5 اسفند 1393

از 15بهمن 1393 الي 21بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله اي تهيه، ساخت ، حمل ، نصب وراه اندازي 4 عدد برج روشنايي چند وجهي جهت استادیوم 15000 نفری بجنورد
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 12 بهمن 1393

5 اسفند 1393

از 15بهمن 1393 الي 21بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله اي تهيه، ساخت ، نصب و راه اندازی اسکوربرد استادیوم 15000 نفری بجنورد
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 12 بهمن 1393

5 اسفند 1393

از 15 بهمن 1393 الي 21بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله اي تهيه، ساخت ، نصب و راه اندازی اسکوربرد استادیوم 15000 نفری بیرجند
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 12 بهمن 1393

28 بهمن 1393

از 11 بهمن 1393 الي 18بهمن 1393

جاري: بهره‌برداری از سوناي خشك، بخار وجكوزي بهمراه بوفه بانضمام ساير امكانات وتاسيسات جانبي در مجموعه ورزشي شهيد كشوري(نوبت دوم)
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 7 بهمن 1393

28 بهمن 1393

از 11 بهمن 1393 الي 18 بهمن 1393

جاري: بهره‌برداری از دو باب بوفه ويك باب فروشگاه ورزشي در مجموعه ورزشی شهيد شيرودي(نوبت دوم)
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 7 بهمن 1393

28 بهمن 1393

از 11 بهمن 1393 الي 18 بهمن 1393

جاري: بهره‌برداری از بوفه (كانكس) زمين چمن مصنوعي در مجموعه ورزشي شهيد كشوري(نوبت دوم)
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 7 بهمن 1393

28 بهمن 1393

از 11 بهمن 1393 الي 18 بهمن 1393

جاري: بهره‌برداری از يك‌باب بوفه زمينهاي تنيس واقع درمجموعه ورزشی انقلاب
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 7 بهمن 1393

2 اسفند 1393

از 13بهمن 1393 الي 20بهمن 1393

جاري: مزايده فروش 1- اموال اسقاطي و ضايعاتي اداري در مجموعه‌هاي ورزشي انقلاب وآزادي بصورت يكجا 2- ضايعات چوبي ودرختي در مجموعه ورزشي آزادي بصورت كيلويي
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 7 بهمن 1393

27 بهمن 1393

از 8 بهمن 1393 الي 14 بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي يك مرحله ای تكميل عمليات باقيمانده استاديوم 5000 نفري گرمسار و محوطه سازي
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 6 بهمن 1393

27 بهمن 1393

از 8 بهمن 1393 الي 14 بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي يك مرحله ای تكميل كارهاي باقيمانده استخر سرپوشيده آبدانان
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 6 بهمن 1393

27 بهمن 1393

از 7 بهمن 1393 الي 13 بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید، حمل و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال استادیوم آزاد شهر
اضافه شده در تاريخ: شنبه 4 بهمن 1393

27 بهمن 1393

از 7 بهمن 1393 الي 13 بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید، حمل و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال فاضل اباد
اضافه شده در تاريخ: شنبه 4 بهمن 1393

25 بهمن1393

از 5 بهمن 1393 الي 11بهمن1393

عمراني: مناقصه عمومي يك مرحله اي تکمیل سالن ورزشی سیوند مرودشت در استان فارس
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 29 دي 1393

20 بهمن 1393

از 30 دي 1393 الي 6 بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي يك مرحله ای پروژه زير سازي چمن مصنوعي زمين فوتبال فاضل آباد
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 29 دي 1393

20 بهمن 1393

از 30 دي 1393 الي 6 بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي يك مرحله ای پروژه زير سازي چمن مصنوعي زمين فوتبال استاديوم آزادشهر
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 29 دي 1393

20 بهمن 1393

از 1 بهمن 1393 الي 7 بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي يك مرحله ای تكميل استاديوم اروند كنار آبادان
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 29 دي 1393

18 بهمن 1393

از 28 دي 1393 الي 4 بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله اي تهيه ، حمل ،نصب، تست و راه اندازي ايرواشرهاي سالن دو وميداني بروجن(تجديد مناقصه)
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 23 دي 1393

19 بهمن 1393

از 28 دي 1393 الي 4 بهمن 1393

عمراني: مناقصه عمومي يكمرحله اي تكميل اسكلت فلزي گالري دوم بصورت كامل در استاديوم 75000نفري نقش جهان اصفهان
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 22 دي 1393

11 بهمن 1393

از 24 دي 1393 الي 1 بهمن 1393

جاري: بهره‌برداری از سالن بدنسازي آقايان بانضمام ساير امكانات وتاسيسات جانبي در مجموعه ورزشي شهيد كشوري
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 22 دي 1393

11 بهمن 1393

از 24 دي 1393 الي 1 بهمن 1393

جاري: بهره‌برداری از پاركينگهاي ضلع شرقي و غربي درمجموعه ورزشی آزادي
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 22 دي 1393

11 بهمن 1393

از 24 دي 1393 الي 1 بهمن 1393

جاري: بهره‌برداری از فضايي مجاور زمينهاي تنيس روباز بانوان جهت شستشوي خودروها بدون مصرف آب در مجموعه ورزشی انقلاب
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 22 دي 1393

11 بهمن 1393

از 24 دي 1393 الي 1 بهمن 1393

جاري: بهره‌برداری از مجموعه سواركاري فردوسي مشهد بهمراه ساير تاسيسات وامكانات جانبي
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 22 دي 1393

8 بهمن 1393

از 21 دي 1393 الي 28 دي 1393

جاري: مناقصه عمومي يكمرحله اي انجام امور خدمات نظافت اماكن ، محوطه و نگهداري فضاي سبز در مجموعه هاي ورزشي شهيد شيرودي وكبكانيان
اضافه شده در تاريخ: شنبه 20 دي 1393

8 بهمن 1393

از 21 دي 1393 الي 28 دي 1393

جاري: مناقصه عمومي يكمرحله اي انجام امور خدمات تعمير و نگهداري و راهبري كليه سيستمهاي برقي تاسيساتي و فني و مخابراتي در مجموعه هاي ورزشي شهيد شيرودي وكبكانيان
اضافه شده در تاريخ: شنبه 20 دي 1393

11 بهمن 1393

از 21 دي 1393 الي 27 دي 1393

عمراني: مناقصه عمومي يكمرحله اي زيرسازي چمن مصنوعي استاديوم 5000 نفري تربت جام و نرده هاي پيرامون
اضافه شده در تاريخ: چهارشنبه 17 دي 1393

11 بهمن 1393

از 20 دي 1393 الي 27 دي 1393

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله اي تهيه ساخت حمل نصب و راه اندازي 4 عدد برج روشنايي چند وجهي جهت زمين ورزشي هاكي شهيد بهشتي همدان
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 16 دي 1393

4 بهمن 1393

از 15 دي 1393 الي 21 دي 1393

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد- حمل ونصب چمن مصنوعي زمين هاكي مجموعه ورزشي شهيد بهشتي همدان
اضافه شده در تاريخ: شنبه 13 دي 1393

4 بهمن 1393

از 15 دي 1393 الي 21 دي 1393

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله اي تهيه- حمل -نصب و راه اندازي اسكوربرد استاديوم 15000نفري سمنان
اضافه شده در تاريخ: شنبه 13 دي 1393

27 دي 1393

از 8دي 1393 الي 15 دي 1393

جاري: مزايده بهره‌برداری از زمين چمن مصنوعي فوتبال در مجموعه ورزشي شهيد كشوري(نوبت دوم)
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 7 دي 1393

All Page : 37

This Page: 1

صفحه نخست

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  

صفحه بعد

صفحه آخر

کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور می باشد.