سال ۹۴، سال «دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی»             اماكــن ورزشـــي ســرمايه هاي مـــلي             

  شنبه 5 ارديبهشت 1394
 
 ارتباط مستقیم با مدیرعامل مجموعه های ورزشی

 مجموعه ورزشی آزادی

 مجموعه ورزشی انقلاب

 مجموعه ورزشی کشوری

 مجموعه هاي اسكي

 مجموعه ورزشی شیرودی

 مجموعه تنیس استقلال

 مجموعه های سوارکاری
 گزارش تصويري


بازديد مهندس مدبر، گرشاسبي و شعباني بهار از ورزشگاه در حال احداث اسلامشهر
پنجشنبه 3 ارديبهشت 1394
بازديد مهندس مدبر، گرشاسبي و شعباني بهار از ورزشگاه در حال احداث بعثت تهران
پنجشنبه 3 ارديبهشت 1394
آخرين وضعيت استاديوم فوتبال ياسوج پيش از افتتاح
چهارشنبه 2 ارديبهشت 1394 

 عناوين

 دریافت و پاسخگویی به شکایات

 خدمات دولت الکترونیک

 گزارش تصویری افتتاح ها

 گزيده جرايد

 بولتن طرح ملی 30 * 30 * 30

 ارسال نظرات و پيشنهادات 

  جستجو بر اساس تاریخ
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد آخرين مهلت دريافت اسناد موضوع

28 ارديبهشت 1394

از 7 ارديبهشت 1394 الي 13 ارديبهشت 1394

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله ای تهيه ، بارگيري ،حمل، تخليه و نصب و راه اندازي يك دستگاه چيلر جذبي آب داغ جهت موتور خانه مركزي مجموعه ورزشي آزادي
اضافه شده در تاريخ: شنبه 5 ارديبهشت 1394

27 ارديبهشت 1394

از 5 ارديبهشت 1394 الي 13 ارديبهشت 1394

جاري: بهره‌برداری از سالن بدنسازي آقايان بانضمام ساير امكانات وتاسيسات جانبي درمجموعه ورزشی انقلاب
اضافه شده در تاريخ: چهارشنبه 2 ارديبهشت 1394

27 ارديبهشت 1394

از 5 ارديبهشت 1394 الي 13 ارديبهشت 1394

جاري: بهره‌برداري از يك باب بوفه زمينهاي تنيس واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
اضافه شده در تاريخ: چهارشنبه 2 ارديبهشت 1394

27 ارديبهشت 1394

5 ارديبهشت 1394 الي 13 ارديبهشت 1394

جاري: بهره‌برداری از دو باب بوفه ويك باب فروشگاه ورزشي در مجموعه ورزشی شهيد شيرودي
اضافه شده در تاريخ: چهارشنبه 2 ارديبهشت 1394

20 ارديبهشت 1394

از 2 ارديبهشت 1394 الي 9 ارديبهشت 1394

جاري: بهره‌برداری از يكباب زمين چمن مصنوعي فوتبال بهمراه يكباب بوفه كانكس واقع در مجموعه ورزشي شهيد كشوري
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 31 فروردين 1394

20 ارديبهشت 1394

از 2 ارديبهشت 1394 الي 9 ارديبهشت 1394

جاري: بهره‌برداری از فضايي جهت راه اندازي پيك موتوري جنب كانكس تاكسي سرويس درمجموعه ورزشی انقلاب
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 30 فروردين 1394

20 ارديبهشت 1394

از 1 ارديبهشت 1394 الي 8 ارديبهشت 1394

جاري: بهره‌برداری از يكباب زمين چمن مصنوعي فوتبال درمجموعه ورزشی انقلاب
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 30 فروردين 1394

15 ارديبهشت 1394

شركت كنندگان طبق فراخوان اوليه جهت دريافت برآورد جديد به مهندسين مشاور پي خاك بوم مراجعه نماييد.

عمراني: مناقصه عمومي يك مرحله ای تكميل سالن ورزشي قرقشلاق سلماس (اصلاحيه)
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 30 فروردين 1394

15 ارديبهشت 1394

شركت كنندگان طبق فراخوان اوليه جهت دريافت برآورد جديد به واحد امور قراردادهاي شركت توسعه ونگهداري اماكن ورزشي مراجعه نماييد.

عمراني: مناقصه عمومي يك مرحله ای زيرسازي چمن مصنوعي زمين فوتبال استاديوم کلاله(اصلاحيه)
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 30 فروردين 1394

19 ارديبهشت 1394

شركت كنندگان طبق فراخوان اوليه جهت دريافت برآورد جديد به مهندسين مشاور فرايند معماري مراجعه نماييد.

عمراني: مناقصه عمومي يك مرحله ای محوطه سازي و احداث سردرب استاديوم 15000 نفري ايلام(اصلاحيه)
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 30 فروردين 1394

15 ارديبهشت 1394

شركت كنندگان طبق فراخوان اوليه جهت دريافت برآورد جديد به مهندسين مشاور پي خاك بوم مراجعه نماييد.

عمراني: مناقصه عمومي يك مرحله ای تکمیل سالن ورزشی سیوند مرودشت در استان فارس(اصلاحيه)
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 30 فروردين 1394

21 ارديبهشت 1394

از 31 فروردين 1394 الي 6 ارديبهشت 1394

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید، حمل و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال کلاله(تجديد مناقصه)
اضافه شده در تاريخ: شنبه 29 فروردين 1394

19 ارديبهشت 1394

از 29 فروردين 1394 الي 5 ارديبهشت 1394

جاري: انجام امور خدمات نظافت اماكن و نگهداري فضاي سبز در مجموعه ورزشي آزادي
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 25 فروردين 1394

14 ارديبهشت 1394

23 فروردين1394 الي 29 فروردين 1394

جاري: سرمایه‏گذاری، طراحی، احداث، بهره‏برداری و انتقال سالن بدنسازی آقایان در مجموعه ورزشی انقلاب(نوبت دوم)
اضافه شده در تاريخ: چهارشنبه 19 فروردين 1394

6 ارديبهشت 1394

از 19فروردين 1394 الي26فروردين 1394

جاري: بهره‌برداری از سالن هاي خانوادگي (4و5و6و7) و سالن 3 درمجموعه ورزشی انقلاب(نوبت دوم)
اضافه شده در تاريخ: شنبه 15 فروردين 1394

5 ارديبهشت 1394

از 18 فروردين 1394 الي 25 فروردين 1394

جاري: بهره‌برداری از سالن يادگار و سالن يازده درمجموعه ورزشی انقلاب (نوبت دوم)
اضافه شده در تاريخ: شنبه 15 فروردين 1394

5 ارديبهشت 1394

از 18 فروردين 1394 الي 25 فروردين 1394

جاري: بهره‌برداری از محل بوفه واستخر ماهيگيري بانضمام كليه تاسيسات وامكانات جانبي درمجموعه ورزشی انقلاب (نوبت دوم)
اضافه شده در تاريخ: شنبه 15 فروردين 1394

24 فروردين 1394

از 23 اسفند 1393 الي 27 اسفند 1393

جاري: مزایده عمومي يك مرحله ای سرمایه‏گذاری، طراحی، احداث، بهره‏برداری و انتقال فروشگاه برندهاي ورزشي در مجموعه ورزشی انقلاب
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 18 اسفند 1393

7 ارديبهشت 1394

از 23 اسفند 1393 الي 19 فروردين 1394

جاري: مزایده عمومي يك مرحله ای سرمایه‏گذاری، طراحی، احداث، بهره‏برداری و انتقال پروژه بازسازي و تكميل سالن چندمنظوره ورزشي مجتمع امام رضا(ع) رامسر
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 18 اسفند 1393

7 ارديبهشت 1394

از 23 اسفند 1393 الي 19 فروردين 1394

جاري: مزایده عمومي يك مرحله ای سرمایه‏گذاری، طراحی، احداث، بهره‏برداری و انتقال پروژه بازسازي و تكميل مجموعه استخر مجتمع امام رضا(ع) رامسر
اضافه شده در تاريخ: دوشنبه 18 اسفند 1393

19 فروردين 1394

از 20 اسفند 1393 الي 26 اسفند 1393

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید، حمل و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال کلاله
اضافه شده در تاريخ: يكشنبه 17 اسفند 1393

17 فروردين 1394

از 20 اسفند 1393 الي 26 اسفند 1393

عمراني: مناقصه عمومي یک مرحله اي زيرسازي چمن مصنوعي زمين فوتبال استاديوم کلاله
اضافه شده در تاريخ: شنبه 16 اسفند 1393

23 فروردين 1394

از 20 اسفند 1393 الي 26 اسفند 1393

عمراني: مناقصه عمومي يك مرحله ای محوطه سازي و احداث سردرب استاديوم 15000 نفري ايلام
اضافه شده در تاريخ: شنبه 16 اسفند 1393

جاري: فراخوان سرمايه گذاري استخر و سالن چند منظوره
اضافه شده در تاريخ: چهارشنبه 13 اسفند 1393

18 فروردين 1394

از 20 اسفند 1393 الي 26 اسفند 1393

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله ای تهيه، حمل و اجراي تارتان ساندويچي پيست دو وميداني استاديوم 15000 نفري سمنان
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393

17فروردين 1394

از 20 اسفند 1393 الي 26 اسفند 1393

عمراني: مناقصه عمومي يك مرحله اي تکمیل سالن ورزشی سیوند مرودشت در استان فارس(تجديد مناقصه)
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393

19 فروردين1394

از 20 اسفند 1393 الي 26 اسفند 1393

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید، حمل و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال فاضل اباد(تجديد مناقصه)
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393

17فروردين 1394

از 20 اسفند 1393 الي 26 اسفند 1393

عمراني: مناقصه عمومي يك مرحله ای تكميل سالن ورزشي قرقشلاق سلماس(تجديد مناقصه)
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393

19 فروردين1394

از 20 اسفند 1393 الي 26 اسفند 1393

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید، حمل و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال استادیوم آزاد شهر(تجديد مناقصه)
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393

18 فروردين 1394

از 20 اسفند 1393 الي 26 اسفند 1393

عمراني: مناقصه عمومي دو مرحله ای تهيه ، حمل ،نصب، تست و راه اندازي ايرواشرهاي سالن دو وميداني بروجن(تجديد مناقصه)
اضافه شده در تاريخ: سه شنبه 12 اسفند 1393

All Page : 38

This Page: 1

صفحه نخست

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  

صفحه بعد

صفحه آخر

کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور می باشد.